Düzenleme Tarihi : 15.02.2018

Sevk İşlemleri


1. Seçim ve sınıflandırma sonucunda yükümlüler statülerine göre belirlenen tarihlerde askerlik şubesi başkanlıkları tarafından sınıf okulu/eğitim merkezlerine sevk edilir.

2. Yükümlülerin sınıflandırma sonucundaki statülerine göre kesin olmayan sevk tarihleri TABLO 5’dedir.

3. Sevk tablosundaki sevk tarihleri genel tarihler olup, nihai sevk tarihleri o celp döneminin TRT duyurusunda belirtilir.

4.Seçim ve sınıflandırma sonucunda yedek subay adayı statüsüne ayrılanlar sevk işlemleri için askerlik şubesi başkanlığına müracaat esnasında diploma/diploma yerine geçen mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ve bir suret tıpkıçekimi ile tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler uzmanlık belgesi, ihtisas jüri mazbatası ve uzman tabip olarak görev yaptığına dair Sağlık Bakanlığının veya halen görev yaptığı resmi kurum yazısının tıpkıçekimini yanlarında hazır bulundururlar.

5. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan ve sınıflandırma sonucunda yedek subay adayı statüsüne ayrılanlar sevk esnasında ilave olarak diploma denklik belgesini de hazır bulundurmaları gerekir.

6. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen mazeretleri dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.

 

TABLO 5

SEVK TARİHLERİ

STATÜ

CELP DÖNEMİ

İŞLEM

MAKAMI

ŞUBAT

MAYIS

AĞUSTOS

KASIM

2,5 Aylık Temel Eğitime Tabi Yedek Subay Adayları

11-12 Şubat

12-13 Mayıs

11-12 Ağustos

14-15 Kasım

AS.Ş.

BŞK.LIĞI

Kısa Dönem 1’inci Grup

01-04 Şubat

02-05 Mayıs

01-04 Ağustos

31 Ekim - 03 Kasım

AS.Ş.

BŞK.LIĞI

Kısa Dönem 2’nci Grup

16-18 Mart

08-10 Haziran

21-23 Eylül

07-09 Aralık

AS.Ş.

BŞK.LIĞI

1 Aylık Temel Eğitime Tabi Yedek Subay Adayları

28-29 Ocak

28-29 Nisan

28-29 Temmuz

27-28 Ekim

AS.Ş.

BŞK.LIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okunma Sayısı : 11860
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı