Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

İş Makineleri


İş makineleri seferberlik faaliyetleri, 90/500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon kararı aldırılmak ve araç sahiplerine tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarına gönderilir.

 

İş Makinelerine SGE Ne Şekilde Verilir?

1. Odalar, SGE’nin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde, SGE‘ni araç sahiplerine tebliğ ederler.

2. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden odaya dört suret olarak gönderilen SGE’nin bir sureti, iş makinelerinin devamlı üzerinde bulundurulmak üzere iş makinesi sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan SGE'nin kalan üç sureti ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

3. Böylece iş makineleri SGE almış olur.


Okunma Sayısı : 1101
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı