İSTİKLAL MADALYASI KANUNLARI İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER

66 SAYILI KANUN, İSTİKLAL MADALYASI ANA KANUNU KABUL EDİLMEKLE BİRLİKTE, 525, 869, 977, 1005 VB. SAYILI KANUNLAR BU KANUNA YAPILAN İLAVELERDİR. ESASEN 525 VE 869 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN FAALİYETLER BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. 525 SAYILI KANUN İSTİKLÂL MADALYASININ HAK SAHİPLERİ VARİSLERİNİ İNTİKALİNİ, 869 SAYILI KANUN İSE İLK DEFA MADALYA ALACAKLARI İLGİLENDİRMEKTEDİR.

525 SAYILI KANUNA GÖRE; İSTİKLÂL MADALYASI TAŞIYANLARDAN HAYATINI YİTİRENLERİN İSTİKLÂL MADALYASI, ERKEK ÇOCUKLARININ EN BÜYÜĞÜNE, ERKEK ÇOCUĞU YOKSA KIZ ÇOCUKLARININ BÜYÜĞÜNE, YOKSA BABASINA, O DA YOKSA ANNESİNE, O DA YOKSA EŞİNE GEÇER. BUNLARDAN HAYATINI YİTİRENLER OLURSA YİNE BU SURETLE GEÇER. BUNLARDAN BİRİ HAYATINI YİTİRDİĞİNDE BU DÜZEN İÇİNDE KALITÇI (VARİS) BULUNMADIĞI TAKTİRDE DİĞER TABAKADA BULUNANLARA VEYA ONLARIN KALITÇILARINA AYNI SURETLE GEÇER.

   KONU HAKKINDA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM) KARARLARI İLE MSB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞININ MÜTALÂASI SONUCUNDA ÖZETLE;  

       A.  66 SAYILI İSTİKLÂL MADALYASI KANUNUNUN EK-2’NCİ MADDESİNDEKİ HAK SAHİBİ MİRASÇININ MADALYA İNTİKALİNİ YAPTIRDIKTAN SONRA VEFAT ETMESİ HALİNDE, SÖZ KONUSU MADALYA İNTİKALİNİN ÖNCELİKLE KENDİ BÜYÜK OĞLU/BÜYÜK KIZI (MADALYA SAHİBİNİN TORUNU) OLMAK ÜZERE DİĞER SIRALI MİRASÇILARINA,  

       B.  MADALYA İNTİKALİNİ YAPTIRMADAN VEFAT EDENLERİN MADALYASININ İSE; MADALYA SAHİBİNİN SAĞ BÜYÜK OĞLU/KIZI OLMAK ÜZERE DİĞER SIRALI MİRASÇILARINA İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.

İSTİKLÂL MADALYASI BELGESİ İNTİKAL İŞLEMLERİ  ASAL D.BŞK.LIĞINCA YAPILMAKTADIR. BU İŞLEM İÇİN,  AŞAĞIDA YAZILI BELGELERLE BİRLİKTE EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR;

    (A)  HAK SAHİBİNİN İMZALI İSTEK DİLEKÇESİ.

    (B)  MÜRACAATÇI DURUMUNA GÖRE; DEDE/BABAYA AİT EŞ VE ÇOCUKLARINI GÖSTERİR VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ASILLARI. (MADALYA SAHİBİ İLE AKRABALIK BAĞLARININ TEYİDİ VE HAK SAHİBİ MİRASÇININ BELİRLENMESİ AMACIYLA)

    (C)  DEDE/BABADAN BİRİSİNE AİT VERASET İLAMI ASLI, MAHKEME VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ. (VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDEKİ BİLGİLERİ TEYİT EDEN VE MİRASÇILIK HÜKÜMLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA)

    (Ç)  MADALYA İSTEYEN HAK SAHİBİNİN SABIKASININ BULUNMADIĞINA DAİR CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN ALINACAK ADLİ SİCİL KAYDI ASLI. (MİRASÇININ HERHANGİ BİR SUÇTAN HÜKÜM GİYMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA)  İSTİKLÂL MADALYASI İNTİKAL İSTEĞİNDE BULUNAN HAK SAHİBİ MİRASÇININ; SABIKA KAYIT BELGESİNDE SABIKASI BULUNANLARA İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR.

    (D) İSTİKLÂL MADALYASI BELGESİNİN ASLI VEYA GAZETEYE VERİLECEK KAYIP İLANI. (BİR YENİSİ DÜZENLENEN İSTİKLÂL MADALYASI BELGESİNİN, YEDEĞİNİN YETKİSİZ KİMSELERİN ELİNE GEÇMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA) 

     İSTİKLÂL MADALYASI İNTİKAL İŞLEMİ İLE İLGİLİ KANUNDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA MSB BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE YAPILAN KOORDİNE SONUCUNDA ÖZETLE; 

    (A) İSTİKLÂL MADALYASI İNTİKALİNE HAK SAHİBİ MİRASÇININ HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNE DAİR İMZALI FERAGATNAME İLE İNTİKAL İŞLEMİ BİR SONRAKİ MİRASÇIYA YAPILMAKTADIR.

    (B) AYNI DOĞUMDA BİRDEN ÇOK DOĞAN ÇOCUKLARDAN (İKİZ), NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDE ÖNDE GELEN MİRASÇIYA İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.

    (C) İSTİKLÂL MADALYASI SAHİBİNDEN, YABANCI UYRUKLU HAK SAHİBİ MİRASÇISINA İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.

    (Ç) İSTİKLÂL MADALYASI İNTİKALİNE HAK SAHİBİ MİRASÇININ, VESAYET ALTINDA BULUNDUĞUNUN SULH HUKUK MAHKEME KARARI İLE TESPİT EDİLMESİ HALİNDE, İNTİKAL İŞLEMİ BİR SONRAKİ MİRASÇIYA YAPILMAKTADIR.

    (D) MEDENİ KANUNA GÖRE EVLAT EDİNİLMİŞ HAK SAHİBİ MİRASÇIYA, İSTİKLÂL MADALYASI İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.

    (E) ADLİ SİCİL KAYDINDA SABIKASI TESPİT EDİLEN HAK SAHİBİ MİRASÇIYA, İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR. 

    (F) AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE VERASET İLAMINDAN YAŞ TASHİHİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN HAK SAHİBİ MİRASÇIYA İSTİKLÂL MADALYASI İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.

   MADDİ ÇIKAR UĞRUNA VEYA HATIRA OLARAK HAK SAHİBİNDEN BİR BAŞKASINA SATILAN/VERİLEN ÇOK YÜKSEK MANEVİ DEĞERE SAHİP OLAN İSTİKLAL MADALYASINDAN DOLAYI KİŞİNİN HAK SAHİBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. BİR KİMSENİN MADALYA HAK SAHİBİ OLDUĞUNU ANCAK İSTİKLÂL MADALYASI BELGESİ İLE İSPATLAMASI GEREKMEKTEDİR.

       MAALESEF İSTİKLÂL MADALYASININ SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN EDİLDİĞİ YAZILI BASINDA DEĞİŞİK ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKMAKTADIR. ANCAK BU KİŞİLERİN İSTİKLÂL MADALYASI BELGESİ TEMİNİ VEYA İSTİKLÂL MADALYASI HAK SAHİPLERİNİN İMKANLARINDAN YARARLANMASI DA SÖZ KONUSU OLMAMAKTADIR.